Tanórán kívüli foglalkozások
a tárgyalkotó népművészetben


 


A Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány  az „ÖRÖKSÉGÜNK NYOMÁBAN” című  TÁMOP –3.2.13-12/1-2012-0280 számú pályázat  szakköreinek,  programjainak szervezője, bonyolítója a 2013-14 évben.

A Radics Udvarban zajló havi, heti és tehetséggondozó programokon  a Hevesi József és  a Körzeti tagiskola, a tenki Szent Imre Általános Iskola és a Jászapáti Katolikus Iskola tanulóit   fogadtuk.  A Mátraderecskei Népművészeti Házban a helyi  általános iskola és óvoda  gyermekeit foglalkoztattuk, a Recski Tájház Palóc Galériában heti szakköri és kézműves tábori foglalkozások folytak, ahol  a  gyermekek  a szövés,  hímzés,  ajándéktárgy készítés és faragás alapműveleteivel  ismerkedtek.

A  műhelyekben található hagyományos eszközeinket, a helyi  gyűjteményanyagokat megcsodáló gyermekek néhány órán belül már   palóc  mintacsíkokat szőttek,  színes virágokat hímeztek, applikációs technikával feldolgozták Móra Ferenc  „Hatrongyosi Kakasok” illusztrációit, gyöngyöt fűztek, faragtak. Országosan ismert Mesterek , szakmai megvalósítók és tanárok segítették  a  kézműves programok megvalósítását.

A pályázat keretében 160 gyermek részére  szakmai programokat szerveztünk a Hortobágyi Nemzeti Parkba, ismerkedtünk  a Nádudvari Népi Kézműves Szakiskolában folyó  kézműves képzéssel , vendégei voltunk a nádudvari  Fazekas Háznak, a poroszlói Ökocentrumnak.

A szakkörök, a kézműves táborok és szakmai versenyek hangulata jól tükrözte a gyermekek érdeklődését, játékosságát,  „nagyanyáink öröksége” iránti fogékonyságát.  A pályázat keretében hét intézményből  közel     600 gyermek   vehetett részt a programokban.

Az  elért eredmények  megerősítettek bennünket a közös munka  értékében, a tanórán kívüli foglalkozások szerepében. A kapott élmények  számunkra is ösztönzők. 

Az „ÖRÖKSÉGÜN K NYOMÁBAN”  projektmenedzsereként köszönöm valamennyi célcsoport, szakmai megvalósító és segítő munkáját, akikkel  a népi kézművesség  átadásáért, a célok  megvalósításáért együtt dolgoztunk!

Heves, 2014. január 17.

Báder Miklósné

        
DHTML Web Menu by OpenCube